นักเรียนต่างชาติบอกถึงสถานที่ ๆ
พวกเขาชื่นชอบ

นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในฮาโกดาเตะไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่พวกเขาสนใจใคร่รู้จากนั้นจึงเขียนเป็นบทความออกมา

*บทความนี้เป็นบทความภาษาอังกฤษ

 • Hakodate’s Famous Foods - A Journey for Soft Serve Ice Cream and Hakodate Shio Ramen

  As for delicious food of Hakodate... soft serve ice cream and shio ramen noodles are very popular with students from Australia.

 • Mt Hakodate Hike and Night View

  People usually take the ropeway to the top of Mt. Hakodate, but these nature-loving students from China and Australia hiked up instead. They sure made the most of it!

 • Asaichi Morning Markets

  Five of students from China, Australia and Alaska, visited the Morning Market (Asaichi). They had the unusual experience of eating a squid that they had just caught.

 • Goryokaku Park

  Goryokaku Park is the most popular place for viewing cherry blossoms in Hakodate. Students from China and Australia had their first cherry blossom viewing experience - Japanese style.

 • Fun at the Port of Hakodate!

  Eight students from South Korea, China, the USA, and Australia fully enjoyed their bay area excursion on the Bluemoon cruise ship.

 • A fun day in the «Kousetsu» Park

  Eight students from South Korea, China, Taiwan, and Norway visited the Kousetsu Park aflame with beautiful autumn leaves and the relaxing Yunokawa hot springs.

 • Ainu Culture in Hakodate

  Six students from the UK, Australia, Taiwan, Norway, and South Korea came face to face with a different culture in the Museum of Northern Peoples and visited an Ainu souvenir shop.

บนสุดของหน้า