สิ่งที่ควรระวังเพื่อให้สนุกกับการขับรถเที่ยวในฮาโกดาเตะ

เมื่อคุณท่องเที่ยวในฮาโกดาเตะและเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ในฮอกไกโด หากมีรถยนต์จะทำให้เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น การขับรถในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเรื่องสนุก แต่ต้องระวังเรื่องกฎจราจรที่แตกต่างจากประเทศของคุณ ก่อนอื่นขอให้ทำความรู้จักกฎจราจรของญี่ปุ่นเพื่อให้มีความสุขกับการขับรถในฮาโกดาเตะ เราขอแนะนำสภาพถนนที่มีลักษณะเฉพาะของฮอกไกโดและฮาโกดาเตะ

* กรณีที่คุณจะขับรถยนต์ในญี่ปุ่นต้องมีใบขับขี่ระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าเกี่ยวกับใบขับขี่ของต่างประเทศที่สามารถใช้ที่ญี่ปุ่น

กฎจราจรของญี่ปุ่น

ในหลายประเทศทั่วโลกจะขับรถยนต์ชิดฝั่งขวาของถนน แต่ที่ญี่ปุ่นขับชิดฝั่งซ้าย ขอให้ระวังอย่าขับผิดฝั่ง นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ กรุณาทำความเข้าใจกับความหมายของเครื่องหมายเหล่านั้นและขับรถโดยปฏิบัติตามกฎจราจร

ในที่นี้ขอแนะนำเครื่องหมายหลัก ๆ

 • หยุด

  บริเวณสี่แยกที่มีเครื่องหมายนี้จะต้องหยุดรถก่อนถึงเครื่องหมาย เมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่มีรถยนต์ จักรยาน และคนเดินเท้าจึงขับต่อไป

 • ห้ามเดินรถนอกเส้นทางที่กำหนด

  รถยนต์จะวิ่งตามทิศทางที่ลูกศรระบุเท่านั้น กรณีนี้สามารถขับตรงไปและเลี้ยวซ้าย แต่เลี้ยวขวาไม่ได้

 • เดินรถทางเดียว

  รถยนต์จะวิ่งตามทิศทางที่ลูกศรระบุเท่านั้น กรณีนี้สามารถเลี้ยวซ้าย แต่ขับตรงไปและเลี้ยวขวาไม่ได้

 • ห้ามเข้า

  ห้ามรถยนต์ขับผ่านหลังจากเครื่องหมายนี้

 • ห้ามจอด

  ห้ามจอดรถยนต์ (ตัวเลขด้านบนคือช่วงเวลาที่ห้ามจอด)

ระวังกฎจราจร

ข้อควรระวังเมื่อขับรถในฮอกไกโด

นี้ต้องระวังเป็นพิเศษในการลื่นไถลได้ง่าย เนื่องจากในฤดูหนาวจะมีหิมะทับถมบนถนนและอาจมีพื้นผิวถนนที่กลายเป็นน้ำแข็ง สิ่งสำคัญคือให้ออกรถอย่างช้า ๆ ค่อย ๆ เบรกแต่เนิ่น ๆ และไม่หักเลี้ยวกะทันหัน สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการขับรถบนถนนที่มีหิมะ ขอแนะนำให้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

ในญี่ปุ่นฮอกไกโดมีถนนที่ค่อนข้างกว้างและถนนหลายสายมีลักษณะตรงยาว ขอให้ระวังอย่าขับเร็วเกินไป

ในระยะหลัง อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติในฮอกไกโดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขอให้ระมัดระวังเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวที่สนุกสนานกลายเป็นความทรงจำอันน่าเศร้าใจ

จำนวนอุบัติเหตุในฮอกไกโดที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ข้อควรระวังเมื่อขับรถในฮาโกดาเตะ

ในตัวเมืองฮาโกดาเตะ รถยนต์กับรถรางจะวิ่งบนถนนเส้นเดียวกัน หากคุณหยุดรถบนรางรถไฟเมื่อจะเลี้ยวที่สี่แยกจะกีดขวางการเดินรถราง เมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่มีรถรางมาจึงขับต่อไป

บริเวณสี่แยกขนาดใหญ่ที่มีรถรางวิ่งผ่านจะติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับรถยนต์แยกต่างหากจากสัญญาณไฟสำหรับรถราง ขอให้จำไว้อย่าให้เกิดความสับสน

ด้านบนเป็นสัญญาณไฟสำหรับรถยนต์ และด้านล่างเป็นสัญญาณไฟสำหรับรถราง

 • กรณีที่แถวบนเป็นไฟแดง และแถวล่างเป็นลูกศรสีเหลือง
  รถยนต์จะหยุด ส่วนรถรางจะวิ่งไปตามลูกศร
 • กรณีที่แถวบนเป็นไฟเขียว และแถวล่างเป็นเครื่องหมาย X สีแดง
  รถยนต์จะวิ่ง ส่วนรถรางจะหยุด

หากประสบอุบัติเหตุหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุ

กรุณาแจ้งตำรวจทันที (Dial 110) กรณีที่มีผู้บาดเจ็บ ขอให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Dial 119) ก่อน

กรณีที่คุณไม่สามารถสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่น หากแจ้งให้เราทราบภาษาที่คุณสื่อสารจะสามารถคุยโทรศัพท์ 3 ฝ่ายระหว่างผู้แจ้งเหตุ ล่ามจากศูนย์ล่ามของตำรวจ และเจ้าหน้าที่สื่อสารและปฏิบัติการของ 110

ขอให้คุณเพลิดเพลินกับการขับรถเที่ยวในฮอกไกโดอย่างปลอดภัย !

บนสุดของหน้า