ค้นหา

มัคคุเทศก์นำเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมโจมง

เราขอแนะนำมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่สามารถพาเที่ยวชมโบราณสถานโจมงและหอเอกสารในฮาโกดาเตะ และอธิบายวัฒนธรรมโจมง คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ต้องการใช้บริการเพื่อขอให้มานำเที่ยว

Shin Donghwan (申 東煥)

Shin Donghwan (申 東煥)

홋카이도대학 수산과학박사 취득
종합여행업무취급관리자로서 여행사 경영
역사를 좋아하며 조몬유적(가키노시마, 오후네)팜플렛 한국어판 담당

Contact
ภาษาที่ให้บริการ
한국어
Details
Contact
  • hp@hakodateic.com
  • 090-3778-5708
ปีเกิด 1972
คุณสมบัติ/ใบอนุญาต ฯลฯ และระดับของล่าม 일본어능력시험1급
ประสบการณ์การทำงาน / ประสบการณ์ในงานล่าม 동경에서 1년간 일본어학습
하코다테시청, 홋카이도대학, 국제로타리클럽2510지구 등 통역 다수
다수의 한일학술협정, 협력협정 번역,/통역 담당
하코다테문학관/박물관, 공회당 등의 공공시설, 소마테, 로프웨이 등 민간시설의 팜플렛 번역 다수
เงื่อนไข ฯลฯ 월요일-금요일 8-16시
Chon Sugi (전숙이・全淑伊)

Chon Sugi (전숙이・全淑伊)

Contact
ภาษาที่ให้บริการ
한국어
Details
Contact
  • chonsugi@gray.plala.or.jp
  • 0138-51-3631
  • 090-5958-5753
คุณสมบัติ/ใบอนุญาต ฯลฯ และระดับของล่าม ・홋카이도지역한정통역안내사(Ko-2호 )2009년
・일본후생노동성「육성커리큘럼」에 준한
의료통역양성코스수려시험함격(한국어)2018년
・도쿄한자검정시험초단(도쿄한자검정협회)1995년
・하코다테검정초급합격2007년
ประสบการณ์การทำงาน / ประสบการณ์ในงานล่าม ・국립민속박물관”조선왕조미”전준비2002년
・하코다테~인천대한항공취항준비,하코다테시찰시
2002~2011년
・한국TV 3국,여행잡지사취재2013~2016년
・한국농어촌공사하코다테시찰2017년
・법정통역변호사통역40회2018년
・홋카이도관광비지니스퍼럼2011년
สาขาที่ชำนาญ / แนะนำตนเอง ・역사,문화
・한국어↔일본어통여,번역가능
・도신문화센터한글강사2001~현재
・시립하코다테고등학교한국어강사2009~현재
・한국전통자수전3년해설
เงื่อนไข ฯลฯ ・화,목요일오전과 수요일오후5시이후 이외가능
단 모든요일 의논필요

การโทรศัพท์จากต่างประเทศมาที่ฮาโกดาเตะ

  1. กดรหัสโทรออกต่างประเทศและกดรหัสประเทศญี่ปุ่น(81) ดูที่นี่
  2. ตัด0ตัวแรกออกและกดหมายเลขที่เหลือทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากจะโทรไปที่หมายเลข0138-00-0000จากประเทศสหรัฐอเมริกาให้กด011-81-138-00-0000