ค้นหา

มัคคุเทศก์นำเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมโจมง

เราขอแนะนำมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่สามารถพาเที่ยวชมโบราณสถานโจมงและหอเอกสารในฮาโกดาเตะ และอธิบายวัฒนธรรมโจมง คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ต้องการใช้บริการเพื่อขอให้มานำเที่ยว

Ikegami Yasuyuki (池上 泰之)

Ikegami Yasuyuki (池上 泰之)

Contact
ภาษาที่ให้บริการ
English,Bahasa Indonesia
Details
Contact
  • ikesan125@yahoo.co.jp
ปีเกิด 1957
คุณสมบัติ/ใบอนุญาต ฯลฯ และระดับของล่าม National Government Licensed English Guide (2015)

Panduan Nasional Bahasa Inggris(2015)
ประสบการณ์การทำงาน / ประสบการณ์ในงานล่าม I have lived more than 20 years overseas in the US, Taiwan, Singapore, and Indonesia. For the last 4 years I have worked as a licensed guide, conducting long tours all over Japan mainly for American travelers

Tinggal di luar negri 20 tahun lebih, termasuk Indonesia(Jakarta) 11tahun. Sudah kembali ke Jepang dan sebagai panduan lisensi, menyelusuri wisatawan dari luar negri di seluruh Jepang selama 4 tahun
สาขาที่ชำนาญ / แนะนำตนเอง I like introducing Japanese culture to people from other countries. My wife was born in Hakodate and grew up in Hakodate, and I have now lived in Hakodate for 3 years. So I'd like to introduce Japan from the viewpoint of a Hakodate citizen. Hakodate is a very unique and interesting city.

Saya suka memperkenalkan budaya Jepang kepada orang-orang dari negara lain. Istri saya lahir di Hakodate dan dibesarkan di Hakodate, dan saya juga tinggal di Hakodate selama 3 tahun. Jadi saya ingin memperkenalkan Jepang dari pemandangan Hakodate, kota yang sangat unik dan menarik.
เงื่อนไข ฯลฯ I live in Kawasaki city near Tokyo, so trips combined with Tokyo and Hakadate area are more preferable

Saya sekarang tinggal di kota Kawasaki dekat Tokyo, jadi perjalanan yang dikombinasikan dengan daerah Tokyo dan Hakadate lebih nyaman

การโทรศัพท์จากต่างประเทศมาที่ฮาโกดาเตะ

  1. กดรหัสโทรออกต่างประเทศและกดรหัสประเทศญี่ปุ่น(81) ดูที่นี่
  2. ตัด0ตัวแรกออกและกดหมายเลขที่เหลือทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากจะโทรไปที่หมายเลข0138-00-0000จากประเทศสหรัฐอเมริกาให้กด011-81-138-00-0000