ค้นหา

มัคคุเทศก์นำเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมโจมง

เราขอแนะนำมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่สามารถพาเที่ยวชมโบราณสถานโจมงและหอเอกสารในฮาโกดาเตะ และอธิบายวัฒนธรรมโจมง คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ต้องการใช้บริการเพื่อขอให้มานำเที่ยว

Takeuchi Hiroyuki (竹内 宏幸)

Takeuchi Hiroyuki (竹内 宏幸)

Many people have welcomed me when I traveled abroad. So now it’s my turn to welcome you here.
Auf Englisch führe ich Sie. Etwas Deutsch kann ich sprechen.

Contact
ภาษาที่ให้บริการ
English,Deutsch
Details
Contact
  • hiro.on.route66@me.com
คุณสมบัติ/ใบอนุญาต ฯลฯ และระดับของล่าม TOEIC score 965 / EIKEN Grade Pre-First / United Nations Association Test of English Grade B
Daily conversation possible.

Diplom Deutsch in Japan Mittelstufe
Ganz wenig Deutsch.
ประสบการณ์การทำงาน / ประสบการณ์ในงานล่าม 1991 volunteer interpreter for a meeting on the environment
2017 volunteer interpreter for Sapporo Asian Winter Games
2018 interpreter for Hakodate City Fire Department
2018 interpreter for Hakodate morning market
สาขาที่ชำนาญ / แนะนำตนเอง I've been to all 50 US states, Canada and Mexico as well some countries in Europe and Asia and Australia on my vacations. Now it's my turn to welcome you.

Ich bin nach Deutshland, Österreich und in die Schweiz.
Ich spreche Englisch und etwas Deutsch.

การโทรศัพท์จากต่างประเทศมาที่ฮาโกดาเตะ

  1. กดรหัสโทรออกต่างประเทศและกดรหัสประเทศญี่ปุ่น(81) ดูที่นี่
  2. ตัด0ตัวแรกออกและกดหมายเลขที่เหลือทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากจะโทรไปที่หมายเลข0138-00-0000จากประเทศสหรัฐอเมริกาให้กด011-81-138-00-0000