ค้นหา

ขอแนะนำมัคคุเทศก์นำเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมโจมงในฮาโกดาเตะ

ขอแนะนำมัคคุเทศก์นำเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมโจมงในฮาโกดาเตะ

“วัฒนธรรมโจมง” ซึ่งมีมานานกว่า 10,000 ปีในประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะ “The Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan” เป็นสถานที่ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขานและอยู่ระหว่างเดินหน้าขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก โบราณสถาน 2 แห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตมินามิคายาเบะ เมืองฮาโกดาเตะ เป็นส่วนหนึ่งของสมบัติดังกล่าว

ที่ฮาโกดาเตะมีโบราณสถานโจมงหลายแห่งซึ่งรวมทั้งสถานที่เหล่านี้ และมีการพบภาชนะดินเผา เครื่องหิน และรูปปั้นดินเหนียวในลักษณะต่าง ๆ คุณสามารถชมสิ่งเหล่านี้ได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมโจมงฮาโกดาเตะ (พิพิธภัณฑ์)

กรณีที่ต้องการให้พาเที่ยวชมโบราณสถานโจมงและอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมโจมงในฮาโกดาเตะ คุณสามารถขอมัคคุเทศก์นำเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศ กรุณาเลือกมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ต้องการจากหน้าเพจด้านล่างและติดต่อโดยตรงได้เลย

==>มัคคุเทศก์นำเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมโจมง

2021.6.2