ซูชิและข้าวหน้าอาหารทะเล

เพราะมีมหาสมุทรขนาบทั้งสามด้าน อาหารทะเลของฮาโกดาเตะจึงมาจากทะเลสดๆ ทุกเช้า หากเป็นซูชิ คุณสามารถเลือกเนื้อปลาได้ตามใจชอบ ในขณะที่ข้าวหน้าอาหารทะเลนั้นจะมีเนื้อปลาแล่บางๆ หลากชนิดจัดวางบนข้าวสวยร้อนๆ เลือกได้เลยตามใจชอบ!

อาหารและเครื่องดื่ม
บนสุดของหน้า