ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
มีรายการว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลก
==>COVID-19 Information and Resouces
==>Information Regarding Coronavirus (Hokkaido government)

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้เปิดสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อมาในกรณีที่ต้องการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวและความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินซึ่งรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เราให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี
Japan Visitor Hotline 050-3816-2787
==>Coronavirus (COVID-19) advisory information(JNTO)
==>Twitter @JapanSafeTravel
==>安心访日JapanSafeTravel ==>PDF

สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการท่องเที่ยว กรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อตามปกติโดยสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการไอจามและล้างมือ ==>PDF

==>สถานการณ์ของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ฮาโกดาเตะ
==>Business information of tourist facilities in Hakodate

2020.4.17

บนสุดของหน้า