ศึกษาวัฒนธรรมชาวไอนุ

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ประจำวันของชาวไอนุและชนพื้นเมืองทางทิศเหนือที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลโอค็อตสค์ก็ได้นำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองทางเหนือประจำเมืองฮาโกดาเตะ ที่นี่เป็นแหล่งที่วิเศษที่สุดสำหรับศึกษาเรื่องชนกลุ่มน้อยในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถลองประดิษฐ์หรือเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวไอนุได้ พิพธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับหนึ่งดาวจากคู่มือนำเที่ยวญี่ปุ่นของมิชลิน

สัมผัสฮาโกดาเตะกันไหม?
บนสุดของหน้า