ลิ้มรสชาญี่ปุ่น

ท่านสามารถเข้าร่วมพิธีชงชา อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ที่ร้านชาเลื่องชื่อในฮาโกดาเตะ ท่านจะต้องตักผงชาจากนั้นจึงรินน้ำร้อนลงในถ้วยแล้วคนมันด้วยแปรง ชามีรสชาติขมเล็กน้อยแต่ก็ทำให้ทราบถึงความเป็นญี่ปุ่นแบบแท้ ๆ ซึ่งต่างจากชาที่มีรสหวาน

สัมผัสฮาโกดาเตะกันไหม?
บนสุดของหน้า