ไปหาเหล่าลิงที่ชอบบ่อน้ำพุร้อน

บริเวณยุโนะคาวะเป็นรีสอร์ทออนเซ็นที่ใกล้กับสนามบินมากที่สุดในญี่ปุ่น ในบริเวณนี้มี "สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนเมืองฮาโกดาเตะ" ซึ่งเลี้ยงลิงป่าญี่ปุ่น ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม จะสามารถพบกับเหล่าลิงที่กำลังแช่บ่อน้ำพุร้อนได้ ใบหน้าของเหล่าลิงที่อุ่นร่างกายด้วยบ่อน้ำพุร้อนนั้นน่ารักมาก และหากซื้ออาหารลิงที่จุดประชาสัมพันธ์ของสวนพฤกษศาสตร์ ก็จะสามารถให้อาหารเหล่าลิงได้ด้วย

สัมผัสฮาโกดาเตะกันไหม?
บนสุดของหน้า