ศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของฮาโกดาเตะ

โกเรียวคาคุนั้นได้รับการบันทึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พิเศษ ป้อมปราการแห่งนี้ถูกสร้างมานานกว่า 150 ปี สำนักงานศาลแขวงที่ตั้งอยู่ที่นี่ได้รับการบูรณะให้กลับไปเป็นเหมือนเช่นอดีต อาคารแห่งนี้ควรค่าแก่การมาเยือนซึ่งท่านสามารถศึกษาประวัติศาสตร์เมืองและสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นในแบบดั้งเดิมได้

สัมผัสฮาโกดาเตะกันไหม?
บนสุดของหน้า