สำรวจฮาโกดาเตะด้วยรถราง

มีเมืองไม่กี่แห่งที่มีรถรางวิ่งในตัวเมือง ท่านสามารถชมวิวอย่างเพลิดเพลินและสำรวจเมืองด้วยรถรางได้ รถรางโบราณอายุกว่า 100 ปีอย่าง ฮาโกดาเตะ ไฮคาหระ โกะ นั้นได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมและได้นำมาใช้โดยสารนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงตุลาคม

สัมผัสฮาโกดาเตะกันไหม?
บนสุดของหน้า