ลองนั่งชินคันเซนอันแสนสะดวกสบาย

ฮอกไกโดชินคันเซน (รถไฟหัวกระสุน) นั้นเปิดให้บริการในปี 2016 โดยสถานีปัจจุบันที่ฮาโกดาเตะ (ชิน ฮาโกดาเตะ โอคุโตะ) นั้นเชื่อมกับสถานีที่โตเกียวและใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ลองนั่งเพื่อสัมผัสความสบายของรถไฟที่วื่งได้ถึง 260 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.)

สัมผัสฮาโกดาเตะกันไหม?
บนสุดของหน้า