สัมผัสวัฒนธรรมโจมงผ่านมรดกโลกแห่งแรกของฮาโกดาเตะ

บริเวณมินามิคายาเบะของเมืองฮาโกดาเตะ มีโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถสัมผัสวัฒนธรรมโจมงของญี่ปุ่นที่ยาวนานกว่า 1 หมื่นปีได้ โบราณสถานเหล่านี้บางส่วนเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม สามารถรับฟังการบรรยายจากไกด์หรือร่วมฝึกประสบการณ์ขุดเครื่องปั้นดินเผาได้ นอกจากนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ จะสามารถพบกับ "ฉุคุ-โดกุ" ซึ่งเป็นสมบัติประจำชาติเพียงชิ้นเดียวในฮอกไกโดได้

สัมผัสฮาโกดาเตะกันไหม?
บนสุดของหน้า