ชมความงามดอกซากุระ

ซากุระเป็นดอกไม้ที่ไม่ว่าชาวญี่ปุ่นคนใดต่างก็หลงไหล ต้นซากุระจะเบ่งบานเต็มที่ในฮาโกดาเตะต้นเดือนพฤษภาคม โดยชาวบ้านจะออกมาสังสรรค์เทศกาลฮานามิ หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าการชมดอกซากุระนั่นเอง ชาวบ้านต่างก็สนุกสนานกันเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินท่ามกลางต้นซากุระ, ชมความงามจากจุดชมวิว, ล้อมวงปิกนิครวมถึงเก็บภาพต้นซากุระ

สัมผัสฮาโกดาเตะกันไหม?
บนสุดของหน้า