รถราง

路面電車 / Romendensya

  • Thumbnail

รถราง

路面電車 / Romendensya

รถรางหลากหลายสีวิ่งผ่านใจกลางเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถที่สร้างขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้วได้รับการฟื้นฟูสภาพเป็น ฮาโกดาเตะ ไฮคาระ-โกะ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว (วันเดินรถ ได้แก่ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ฯลฯ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนตุลาคม)
*รถราง ไฮคาระ-โกะ หยุดให้บริการแบบไม่มีกำหนด

เวลาทำการ

  • 6:00 am โดยประมาณ - 11:00 pm โดยประมาณ

วันหยุด

ไม่มีวันหยุด

ค่าธรรมเนียม

210 - 260 เยน

การชำระเงิน

× 

โทรศัพท์

0138-52-1273

หมายเลขนี้ใช้สำหรับโทรสอบถามเท่านั้น ไม่สัมพันธ์กับที่อยู่ที่ปรากฏ
(ไม่สามารถติดตั้งในระบบนำทางของพาหนะได้)

เว็บไซต์

ทิวทัศน์
บนสุดของหน้า