เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในฮาโกดาเตะในราคาสุดคุ้มโดยไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ไปชอปปิง และทานอาหารด้วยตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน!

2,900 เยน (รวมภาษี)