ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของฮาโกดาเตะ พื้นผิวถนนอาจมีน้ำแข็งเกาะเนื่องจากหิมะตก จึงมีบางเส้นทางที่รถยนต์ไม่สามารถสัญจรช่วงฤดูหนาว (คนเดินเท้าสามารถผ่านได้)

เส้นทางเดินเขาฮาโกดาเตะ

14 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:00 – 10 เมษายน 2023 เวลา 11:00 (กำหนดการ)

บริเวณแหลมทาชิมาชิ

14 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:00 – 31 มีนาคม 2023 เวลา 10:00 (กำหนดการ)

เนินชาชะโนโบริ เนินฮิโยริซากะ (บางส่วน)

ยังไม่กำหนดระยะเวลา

เนินไดซันซากะ (บางส่วน)

ยังไม่กำหนดระยะเวลา

ติดต่อ: ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ

0138-23-5440 (ให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษ)

==>Northern Road Guide, for your safety and comfort