ขอแนะนำ “JR Tohoku – South Hokkaido Rail Pass” ซึ่งเป็นฟรีพาสของ JR ฮอกไกโดกับ JR ญี่ปุ่นตะวันออก สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวทางใต้ของฮอกไกโดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พาสชนิดนี้สามารถใช้บริการรถไฟชินคันเซ็นและรถไฟด่วนพิเศษ เป็นต้น ในพื้นที่ทางใต้ของฮอกไกโด ได้แก่ ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ และสนามบินชินชิโตเสะ รวมทั้งพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแนะนำแก่ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทางเครื่องบินจากสนามบินฮาโกดาเตะและสนามบินชินชิโตเสะ และท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว

พาสนี้เป็นพาสที่ราคาถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับ “JR East – South Hokkaido Rail Pass” แบบเดิม เนื่องจากจำกัดพื้นที่

Advance purchase discounted price (sales outside Japan) : 19,000 yen (adults)

Regular price (sales within Japan) : 20,000 yen (adults)

==>JR Tohoku – South Hokkaido Rail Pass

==>JR Rail Pass for East Japan and Hokkaido