เมื่อท่องเที่ยวในฮาโกดาเตะจะรู้สึกมั่นใจเมื่อไปกับมัคคุเทศก์นำเที่ยวซึ่งรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี

ศูนย์มัคคุเทศก์อาสาสมัครฮาโกดาเตะ (Hakodate Goodwill Guide Association) เป็นองค์กรที่จัดส่งล่ามและมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว ให้บริการภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 เยนสำหรับการนำเที่ยวไม่เกิน 4 คนต่อ 4 ชั่วโมงโดยประมาณ เชิญสอบถามทางอีเมล (hakodategoodwill@yahoo.co.jp)

นอกจากนี้ ล่ามและมัคคุเทศก์แห่งประเทศญี่ปุ่น (National Government Licensed Guide Interpreter) และล่ามและมัคคุเทศก์แห่งภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido Tour Guide-Interpreter) เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวมืออาชีพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น เราจะติดต่อขอโดยตรงไปยังผู้ที่ได้รับการรับรองซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) ของสมาคมล่ามและมัคคุเทศก์แห่งฮอกไกโด (Hokkaido Tour Guide-Interpreter Association) บนหน้าซึ่งแนะนำมัคคุเทศก์แต่ละคนจะระบุประวัติเป็นภาษาที่สามารถรองรับ ส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 18,000 เยนสำหรับการนำเที่ยวไม่เกิน 10 คนต่อ 4 ชั่วโมง

คุณซาร่า (SARA) เธอเกิดที่ฮาโกดาเตะและไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 6 ปี ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะรับเป็นมัคคุเทศก์พาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว 4 ชั่วโมงหรือ 8 ชั่วโมง หรือการเดินเขาที่ภูเขาฮาโกดาเตะ หรือจัดทำทัวร์ตามความต้องการของคุณ

==>ซาร่า มัคคุเทศก์นำเที่ยวฮาโกดาเตะ (มัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอังกฤษ)