“HAKOVIVA” ศูนย์การค้าที่อยู่ติดกับสถานีฮาโกดาเตะ ที่นี่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และร้านเช่าชุดกิโมโน เป็นต้น เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019

มีสัญลักษณ์อยู่ที่ตะเกียงขนาดใหญ่ด้านล่างประตู “ตรอกหน้าสถานีฮาโกดาเตะ” จำลองบรรยากาศของบ้านเรือนสมัยโบราณในฮาโกดาเตะ ที่นี่เหมาะอย่างมากที่จะถ่ายรูปที่ระลึก มีร้านค้ามากมายที่เป็นสัญลักษณ์ของฮอกไกโดและฮาโกดาเตะ จึงขอชวนให้แวะมาเที่ยวและสร้างความประทับใจในการท่องเที่ยวอันแสนสนุก

ร้านค้าหลัก ๆ

Petite Merveille สาขาหน้าสถานีฮาโกดาเตะ (ขายขนม, คาเฟ่)

เซนชุอันคะเรียว (ขายขนมญี่ปุ่น, คาเฟ่)

ฮาโกดาเตะอิโช (ชุดกิโมโน-ชุดเดรสให้เช่า)

ฮาโกดาเตะมารุนามะซุยซัน (ขายของฝากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล)

ฮาโกดาเตะอาซะอิจิไคเซน (ร้านขายข้าวหน้าซีฟู้ด)

ฮาโกดาเตะเจงกิสข่าน สาขาหน้าสถานีฮาโกดาเตะ (เจงกิสข่าน, เนื้อย่าง)

โนมิโดโคโระ ทามะยุระ (ร้านอิซากายะ)

==>HAKOVIVA