คู่มือแจกฟรีฉบับภาษาต่างประเทศเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในหนังสือคู่มือขนาด A5 จำนวน 16 หน้า จะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของฮาโกดาเตะ พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

คู่มือเล่มนี้ทำขึ้นมาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยยึดถือข้อมูลจากฉบับภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของการจัดอันดับจุลสารยอดนิยมเกี่ยวกับเมืองหลวง เมือง และหมู่บ้าน ประจำปี 2016 ในหนังสือมีภาพสีสันสดใสของแหล่งท่องเที่ยวในฮาโกดาเตะ

คุณสามารถรับหนังสือคู่มือนี้ได้ที่ศูนย์ข้อมูลในฮาโกดาเตะ หรือจะอ่านจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกัน

HAKODATE TRAVEL GUIDE

==>PDF (2 หน้าต่อภาพ)

==>PDF (1 หน้าต่อภาพ)