ภายในเว็บไซต์ “TRAVEL Hakodate” เว็บทางการของเมืองฮาโกดาเตะที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้เปิดบริการ “AI concierge” ซึ่งเป็นบริการสนทนาโต้ตอบกับAI เมื่อท่านพิมพ์คำถามลงไป AI จะเป็นผู้ตอบคำถามท่าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ และภาษาเกาหลี ทุกท่านสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวฮาโกดาเตะได้ตามอัธยาศัย

https://www.hakodate.travel/th/