เมื่อเข้าสู่ฤดูแห่งการท่องเที่ยวในฤดูร้อน คาดว่าจะมีการจราจรติดขัดอย่างมากรอบบริเวณ Bay Area ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ

หากคุณจะเดินทางด้วยรถยนต์ กรุณาอ้างอิงแผนที่ฉบับนี้ซึ่งเป็นแผนที่ให้ข้อมูลลานจอดรถตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟฮาโกดาเตะจนถึง “โมโตมาจิ” เขตศูนย์กลางการท่องเที่ยว คุณจะทราบสถานที่หลักๆ ของลานจอดรถและจำนวนคันที่สามารถจอดได้ รวมทั้งจุดสังเกตได้โดยสะดวก (ใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ปี 2018)

==>PDF