โบสถ์ออร์โธดอกซ์ฮาโกดาเตะอยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 2021 ในฤดูใบไม้ผลิปี2023 มีกำหนดจะเปิดให้เข้าชมด้านในโบสถ์ ปัจจุบันได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมบริเวณภายนอกอาคารก่อน

โบสถ์ออร์โธดอกซ์ฮาโกดาเตะเป็นสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของฮาโกดาเตะ ตัวโบสถ์ในปัจจุบันมีอายุมากกว่า 100 ปี โดยถูกสร้างขึ้นในปี 1916 ขอเชิญชมโบสถ์ที่กลับมาสวยงามอีกครั้ง