ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ภายในเมืองฮาโกดาเตะและเมืองใกล้เคียงได้มีโรงบ่มเหล้าสาเกมาตั้งขึ้น และได้รับความสนใจมาก สาเก 2 ยี่ห้อที่แนะนำในครั้งนี้ได้รับการผลิตอย่างพิถีพิถันโดยใช้น้ำและข้าวในท้องถิ่น

“โกะเรียว” ผลิตที่โรงบ่มสาเก “โกะเรียวโนะคุระ” ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปี 2021 ภายในโรงบ่มสาเกมีร้านจำหน่ายโดยตรง สามารถลองชิมเหล้าสาเกที่วางจำหน่ายของโรงบ่มแห่งนี้ได้

“โกโฮ”ผลิตที่โรงบ่มสาเก “ฮาโกดาเตะโจโซ” ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองติดกับฮาโกดาเตะและสร้างเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 บริเวณชั้น 2 ที่เป็นร้านจำหน่ายโดยตรง สามารถเยี่ยมชมขั้นตอนการบ่มเหล้าสาเกได้

เหล้าสาเกทั้งสองนี้ นอกจากจะวางขายที่ร้านจำหน่ายโดยตรงแล้ว ยังมีจำหน่ายที่ร้านขายของฝากและซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งสามารถหาดื่มได้ตามร้านอาหารในเมืองฮาโกดาเตะ