ค้นหา

บริการ Wi-Fi

Wi-Fiฟรีฮาโกดาเตะ (HAKODATE FREE Wi-Fi)

Wi-Fiฟรีฮาโกดาเตะนั้นมีให้บริการตามจุดต่าง ๆ ตามเครื่องหมายหมุดสีฟ้าในแผนที่ Google บริการนี้มีพร้อมให้ใช้ในรถรางด้วย

ฮาโกดาเตะกำลังทำการขยายพื้นที่บริการWi-Fiเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โปรดใช้งานอย่างเต็มที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือขณะที่ช็อปปิ้งอยู่ในเมือง บริการWi-Fiสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ตามที่ระบุไว้โดยเครื่องหมายพื้นที่Wi-Fiไว้ดังที่ปรากฏด้านล่าง