ล่ามและมัคคุเทศก์

icon-book

  • ศูนย์มัคคุเทศก์อาสาสมัครฮาโกดาเตะบริการล่ามและนักแปล

    ศูนย์มัคคุเทศก์อาสาสมัครฮาโกดาเตะบริการล่ามและนักแปล เป็นกลุ่มอาสาสมัครนำเที่ยวภายในเมืองฮาโกดาเตะด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลีและภาษาจีน
  • ทาบิยะคุ “ล่ามทริป”

    ทาบิยะคุ “ล่ามทริป”เป็นบริการล่ามสำหรับการซื้อของในตลาดเช้าฮาโกดาเตะ นอกจากนี้สามารถเป็นล่ามเดินทางไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหารในเมืองฮาโกดาเตะ
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมโจมง

    มัคคุเทศก์นำเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมโจมง จะทำหน้าที่แนะนำโบราณสถานสมัยโจมงและพิพิธภัณฑ์ในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

ข้อมูลที่มีประโยชน์
บนสุดของหน้า