ค้นหา

ข้อมูลภูเขาฮาโกดาเตะ

ไปยังจุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ

(2023/2/1 - 2023/4/10)

ให้บริการ

เดินขึ้น

กระเช้า

ปิดบริการ

รถเช่า(*3)

รถบัส(*1)

รถบัส(*2)

แท็กซี่

จักรยาน

รถจักรยานยนต์

 • (*1)รถบัสขึ้นเขา ฮาโกดาเตะ
 • (*2)รถบัสชมแหล่งท่องเที่ยว

กำหนดแผนการเดินทางขึ้นเขาฮาโกดาเตะ

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Means
Cable Car A
Mountain Climbing Bus B B
Taxi B B
Rental Car B C D B
Sightseeing Bus E
Walking
ให้บริการ
ให้บริการตามเวลาที่กำหนด
ปิดบริการ
 • A : ไม่มีการดำเนินการตรวจสอบ (2022/9/25 - 2022/11/13) * เสร็จสิ้น
 • B : ปิดถนนในช่วงฤดูหนาว (2022/11/14 11:00am - 2023/4/10)
 • C : ปิดการจราจรในช่วงเวลา 5pm - 10pm (2022/4/25 – 2022/9/30) * เสร็จสิ้น
 • D : ปิดการจราจรในช่วงเวลา 4pm - 9pm (2022/10/1 – 2022/11/13) * เสร็จสิ้น
 • E : ใช้โรปเวย์ด้วยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและในฤดูหนาว

ไปยังจุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ

กระเช้า (รถกระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ)

ใช้เวลาในการเดินทางถึงยอดเขา 3 นาทีจากสถานีด้านล่าง ผู้คนส่วนใหญ่ขึ้นทางนี้ กระเช้าอาจจะแน่นช่วงก่อนและหลังจากอาทิตย์ตก อาจมีการยกเลิกบริการอาจ หากมีลมพัดแรงกว่าที่กำหนดไว้ ในฤดูใบไม้ร่วง กระเช้าจะหยุดบริการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ อัตราค่าโดยสารไปกลับราคา 1500 เยน และราคา 1000 เยนสำหรับเที่ยวเดียว

ค่าโดยสารและเวลาทำการ

ประเภท ไปกลับ เที่ยวเดียว
ค่าโดยสารตั๋วปกติ Adult 1,500 yen 1,000 yen
Child 700 yen 500 yen
ค่าโดยสารตั๋วหมู่คณะ
15 คนหรือมากกว่า
Adult 1,350 yen 900 yen
Child 650 yen 450 yen
 • * * อายุ 0-2 ปี ฟรี
 • * * เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3 ปีขึ้นไปต่อผู้ใหญ่ 1 คน ฟรี, เด็กคนที่ 2 คิดค่าบริการ
ระยะเวลา เที่ยวแรก ขาขึ้นเที่ยวสุดท้าย ขาลงเที่ยวสุดท้าย
4/25-10/15 10:00 21:50 22:00
10/16-4/24 16:00 19:50 20:00
 • * * ระยะเวลาโดยสารราว 3 นาที
 • * * เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ
 • * * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้

Contact 0138-23-3105

รถบัสขึ้นเขา ฮาโกดาเตะ

รถบัสออกจากสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ และขึ้นไปยังภูเขาทาโกดาเตะทางบริเวณริมอ่าว รถบัสวิ่งตามเส้นทางประจำ ท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคัน ใช้เวลาเดินทาง 30 นาทีหากการถนนโล่ง การจราจรติดขัดในฤดูท่องเที่ยว ไม่มีการบริการในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากการปิดถนนด้วยเหตุผลความปลอดภัย ค่าโดยสารเที่ยวเดียวราคา 500 เยน

รถบัสชมแหล่งท่องเที่ยว

คุณสามารถใช้บริการรถบัสนำเที่ยวเพื่อชื่นชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนจากภูเขาฮาโกดาเตะ สะดวกมากเพราะรถบัสนี้จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟ JR ฮาโกดาเตะ โรงแรมรอบสถานีรถไฟ และโรงแรมบริเวณบ่อน้ำพุร้อนยุโนะคาวะ

รถบัสชมวิวกลางคืนฮาโกดาเตะ (รถบัสฮาโกดาเตะ)

รถบัสนี้นอกจากจะแวะจุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะแล้ว ยังแวะบริเวณอ่าวและเนินถนนฮาจิมังซากะ ซึ่งสามารถชื่นชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมืองจากหน้าต่างรถได้ การเดินทางจนถึงยอดเขา ในฤดูร้อนจะใช้รถบัสเท่านั้น ส่วนในฤดูหนาวจะใช้รถบัสและโรปเวย์ ผู้ใช้บริการต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ก่อนออกเดินทาง 3 วัน แต่ถ้ามีที่นั่งว่างก็สามารถสำรองที่นั่งภายในวันเดินทางได้

ช่วงเวลา วิธีเดินทาง ค่าเดินทางผู้ใหญ่ เวลาเดินทาง
รับส่งที่สถานีฮาโกดาเตะ รับส่งที่ยุโนะคาวะออนเซ็น
4/1-4/15 รถบัส+โรปเวย์ 2500 yen 1.5 hours Approx. 3 hours
4/16-6/30 รถบัสอย่างเดียว 1300 yen 1.5 hours Approx. 2.5 hours
7/1-9/30 รถบัสอย่างเดียว 1500 yen 1.5 hours Approx. 2.5 hours
12/26-3/31 รถบัส+โรปเวย์ 2900 yen Approx. 2 hours Approx. 2.5 hours

แท็กซี่

แนะนำให้นั่งแท็กซี่หากมาเป็นกลุ่ม 3 หรือ 4 คน คุณสามารถนั่งแท็กซี่ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อชมวิว แล้วให้แท็กซี่รอ 30 นาทีก่อนนั่งกลับลงไป ไม่อนุญาตให้เข้าในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากมีการปิดถนน ค่าโดยสารแท็กซี่ต่อคันอยู่ที่ 8000 เยนถึง 16000 เยนไปกลับจากสถานีฮาโกดาเตะ (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)

รถเช่า

ท่านสามารถเดินทางไปเองด้วยรถเช่า รถเช่านั้นจะไม่ให้บริการในช่วงการจราจรติดขัด (ตั้งแต่ 17:00 น. ถึง 22:00 น.ช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน และตั้งแต่ 16:00 น. ถึง 21:00 น. ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน) การจราจรแออัดหลังจากอนุญาตให้รถผ่านได้ในแทบจะทันที ไม่เปิดให้บริการเนื่องจากต้องปิดถนนด้วยเหตุผลความปลอดภัยในฤดูหนาว

จักรยาน รถจักรยานยนต์

ยานพาหนะสองล้อ ได้แก่ มอเตอร์ไซค์และจักรยาน ไม่สามารถขับขี่บนเส้นทางเดินเขาที่จะไปหอชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ ฝั่งตรงข้ามของสถานีทางกระเช้าซันโระกุจะมีลานจอดยานพาหนะสองล้อ กรุณาจอดยานพาหนะของคุณที่นั่นและมาใช้บริการทางกระเช้าหรือรถบัสสำหรับผู้ไปปีนเขา

เดินขึ้น

ทางเดินขึ้นเขาจากข้างล่างจนถึงยอดนั้นมีสภาพดีเยี่ยม ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงจากศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวภูเขาฮาโกดาเตะ (6-12, อาโอยากิ-โช) (มาทางสายซืสึจิยามะ) ควรสวมรองเท้ากีฬาในฤดูร้อนและรองเท้าบูทหน้าหนาวในฤดูหนาว แนะนำให้สวมเสื้อกันหนาวแขนยาวเพื่อกันแมลงและอากาศหนาว.