ค้นหา

ข้อมูลภูเขาฮาโกดาเตะ

ไปยังจุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ

(2023/2/1 - 2023/4/10)

ให้บริการ

เดินขึ้น

กระเช้า

ปิดบริการ

รถเช่า(*3)

รถบัส(*1)

รถบัส(*2)

แท็กซี่

จักรยาน

รถจักรยานยนต์

 • (*1)รถบัสขึ้นเขา ฮาโกดาเตะ
 • (*2)รถบัสชมแหล่งท่องเที่ยว

กำหนดแผนการเดินทางขึ้นเขาฮาโกดาเตะ

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Means
Cable Car A
Mountain Climbing Bus B B
Taxi B B
Rental Car B C D B
Sightseeing Bus E
Walking
ให้บริการ
ให้บริการตามเวลาที่กำหนด
ปิดบริการ
 • A : ไม่มีการดำเนินการตรวจสอบ (2022/9/25 - 2022/11/13) * เสร็จสิ้น
 • B : ปิดถนนในช่วงฤดูหนาว (2022/11/14 11:00am - 2023/4/10)
 • C : ปิดการจราจรในช่วงเวลา 5pm - 10pm (2022/4/25 – 2022/9/30) * เสร็จสิ้น
 • D : ปิดการจราจรในช่วงเวลา 4pm - 9pm (2022/10/1 – 2022/11/13) * เสร็จสิ้น
 • E : ใช้โรปเวย์ด้วยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและในฤดูหนาว

ไปยังจุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ

กระเช้า (รถกระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ)

ใช้เวลาในการเดินทางถึงยอดเขา 3 นาทีจากสถานีด้านล่าง ผู้คนส่วนใหญ่ขึ้นทางนี้ กระเช้าอาจจะแน่นช่วงก่อนและหลังจากอาทิตย์ตก อาจมีการยกเลิกบริการอาจ หากมีลมพัดแรงกว่าที่กำหนดไว้ ในฤดูใบไม้ร่วง กระเช้าจะหยุดบริการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเวลา 2 สัปดาห์

 • * * อายุ 0-2 ปี ฟรี
 • * * เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3 ปีขึ้นไปต่อผู้ใหญ่ 1 คน ฟรี, เด็กคนที่ 2 คิดค่าบริการ
ระยะเวลา เที่ยวแรก ขาขึ้นเที่ยวสุดท้าย ขาลงเที่ยวสุดท้าย
4/25-10/15 10:00 21:50 22:00
10/16-4/24 16:00 19:50 20:00
 • * * ระยะเวลาโดยสารราว 3 นาที
 • * * เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ
 • * * อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้

Contact 0138-23-3105

รถบัสขึ้นเขา ฮาโกดาเตะ

รถบัสออกจากสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ และขึ้นไปยังภูเขาทาโกดาเตะทางบริเวณริมอ่าว รถบัสวิ่งตามเส้นทางประจำ ท่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคัน ใช้เวลาเดินทาง 30 นาทีหากการถนนโล่ง การจราจรติดขัดในฤดูท่องเที่ยว ไม่มีการบริการในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากการปิดถนนด้วยเหตุผลความปลอดภัย ค่าโดยสารเที่ยวเดียวราคา 500 เยน

รถบัสชมแหล่งท่องเที่ยว

คุณสามารถใช้บริการรถบัสนำเที่ยวเพื่อชื่นชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนจากภูเขาฮาโกดาเตะ สะดวกมากเพราะรถบัสนี้จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟ JR ฮาโกดาเตะ โรงแรมรอบสถานีรถไฟ และโรงแรมบริเวณบ่อน้ำพุร้อนยุโนะคาวะ

รถบัสชมวิวกลางคืนฮาโกดาเตะ (รถบัสฮาโกดาเตะ)

รถบัสนี้นอกจากจะแวะจุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะแล้ว ยังแวะบริเวณอ่าวและเนินถนนฮาจิมังซากะ ซึ่งสามารถชื่นชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมืองจากหน้าต่างรถได้ การเดินทางจนถึงยอดเขา ในฤดูร้อนจะใช้รถบัสเท่านั้น ส่วนในฤดูหนาวจะใช้รถบัสและโรปเวย์ ผู้ใช้บริการต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ก่อนออกเดินทาง 3 วัน แต่ถ้ามีที่นั่งว่างก็สามารถสำรองที่นั่งภายในวันเดินทางได้

ช่วงเวลา วิธีเดินทาง เวลาเดินทาง
รับส่งที่สถานีฮาโกดาเตะ รับส่งที่ยุโนะคาวะออนเซ็น
4/1-4/15 รถบัส+โรปเวย์ 1.5 hours Approx. 3 hours
4/16-6/30 รถบัสอย่างเดียว 1.5 hours Approx. 2.5 hours
7/1-9/30 รถบัสอย่างเดียว 1.5 hours Approx. 2.5 hours
12/26-3/31 รถบัส+โรปเวย์ Approx. 2 hours Approx. 2.5 hours

แท็กซี่

แนะนำให้นั่งแท็กซี่หากมาเป็นกลุ่ม 3 หรือ 4 คน คุณสามารถนั่งแท็กซี่ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อชมวิว แล้วให้แท็กซี่รอ 30 นาทีก่อนนั่งกลับลงไป ไม่อนุญาตให้เข้าในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากมีการปิดถนน ค่าโดยสารแท็กซี่ต่อคันอยู่ที่ 8000 เยนถึง 16000 เยนไปกลับจากสถานีฮาโกดาเตะ (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)

รถเช่า

ท่านสามารถเดินทางไปเองด้วยรถเช่า รถเช่านั้นจะไม่ให้บริการในช่วงการจราจรติดขัด (ตั้งแต่ 17:00 น. ถึง 22:00 น.ช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน และตั้งแต่ 16:00 น. ถึง 21:00 น. ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน) การจราจรแออัดหลังจากอนุญาตให้รถผ่านได้ในแทบจะทันที ไม่เปิดให้บริการเนื่องจากต้องปิดถนนด้วยเหตุผลความปลอดภัยในฤดูหนาว

จักรยาน รถจักรยานยนต์

ยานพาหนะสองล้อ ได้แก่ มอเตอร์ไซค์และจักรยาน ไม่สามารถขับขี่บนเส้นทางเดินเขาที่จะไปหอชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ ฝั่งตรงข้ามของสถานีทางกระเช้าซันโระกุจะมีลานจอดยานพาหนะสองล้อ กรุณาจอดยานพาหนะของคุณที่นั่นและมาใช้บริการทางกระเช้าหรือรถบัสสำหรับผู้ไปปีนเขา

เดินขึ้น

ทางเดินขึ้นเขาจากข้างล่างจนถึงยอดนั้นมีสภาพดีเยี่ยม ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงจากศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวภูเขาฮาโกดาเตะ (6-12, อาโอยากิ-โช) (มาทางสายซืสึจิยามะ) ควรสวมรองเท้ากีฬาในฤดูร้อนและรองเท้าบูทหน้าหนาวในฤดูหนาว แนะนำให้สวมเสื้อกันหนาวแขนยาวเพื่อกันแมลงและอากาศหนาว.