คู่มือนำเที่ยว

icon-book

คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ

โบรชัวร์การท่องเที่ยวซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าสนใจแยกตามพื้นที่ กิจกรรมในฤดูกาลต่าง ๆ และการเดินทาง โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการท่องเที่ยวในฮาโกดาเตะ

TABIJIKAN

แผนที่ท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ

แผนที่บอกแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละย่านและข้อมูลในการขนส่ง

HAKODATE GUIDE MAP

New Discoveries!
Time travel to Southern Hokkaido

Visit by Car! Scenery and History Excursions

New Discoveries! Time travel to Southern Hokkaido

a Twinkling Trip in Hakodate

Have an amazing experience here in Hakodate.

a Twinkling Trip in Hakodate

HAKODATE CALENDAR

รายละเอียดสถานที่น่าสนใจในฮาโกดาเตะในแต่ละเดือน

HAKODATE CALENDAR

For Muslim & Vegetarian
Hakodate South Hokkaido GUIDE MAP

มีข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารที่ให้บริการรองรับผู้ที่เป็นมุสลิมและผู้ทานมังสวิรัติ

muslim-vegetarian-guidemap

HAKODATE FREE Wi-Fi Guide map

แผนที่จุดบริการไวไฟฟรีในฮาโกดาเตะและวิธีการใช้เข้าใช้งาน

HAKODATE FREE Wi-Fi Guide map

Future Center Hakodate
Kids Plaza Hakodate

แนะนำสถานที่สำหรับเด็กซึ่งอยู่ด้านหน้าสถานีฮาโกดาเตะ

Future Center Hakodate Kids Plaza Hakodate
ข้อมูลที่มีประโยชน์
บนสุดของหน้า