คู่มือนำเที่ยว

icon-book

HAKODATE TRAVEL GUIDE

คู่มือนำเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ฮาโกดาเตะ

TABIJIKAN

แผนที่ท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ

แผนที่บอกแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละย่านและข้อมูลในการขนส่ง

HAKODATE GUIDE MAP

HAKODATE CALENDAR

รายละเอียดสถานที่น่าสนใจในฮาโกดาเตะในแต่ละเดือน ด้านหลังจะมีแผนที่เส้นทางที่แนะนำในย่านโมโตะมาจิและบริเวณริมอ่าว

HAKODATE CALENDAR

HAKODATE FREE Wi-Fi Guide map

แผนที่จุดบริการไวไฟฟรีในฮาโกดาเตะและวิธีการใช้เข้าใช้งาน

HAKODATE FREE Wi-Fi Guide map

Hakodate Convenience Guidebook

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการเดินทางและบริการนักท่องเที่ยวต่างๆ ในฮาโกดาเตะ สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับ "คู่มือเที่ยวฮาโกดาเตะ" ซึ่งเป็นคู่มือที่สะดวกและให้ข้อมูลครบถ้วน

Hakodate Convenience Guidebook

Snow activities in Hakodate city/suburb area

There are lots of exciting wintery activities to in Hakodate.

Hakodate Convenience Guidebook

Let's Travel by SHINKANSEN! Journey to Tohoku, Hakodate and Hokkaido

รายละเอียดสถานที่น่าสนใจในฮาโกดาเตะและภูมิภาคโทโฮคุเมื่อโดยทางด้วยรถไฟชินคันเซนและข้อมูลเส้นทางรถไฟของ JR Group

Let’s Travel by SHINKANSEN! Journey to Tohoku, Hakodate and Hokkaido
ข้อมูลที่มีประโยชน์
บนสุดของหน้า