คู่มือนำเที่ยว

icon-book

HAKODATE TRAVEL GUIDE

คู่มือนำเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ฮาโกดาเตะ

TABIJIKAN

แผนที่ท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ

แผนที่บอกแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละย่านและข้อมูลในการขนส่ง

HAKODATE GUIDE MAP

HAKODATE CALENDAR

รายละเอียดสถานที่น่าสนใจในฮาโกดาเตะในแต่ละเดือน ด้านหลังจะมีแผนที่เส้นทางที่แนะนำในย่านโมโตะมาจิและบริเวณริมอ่าว

HAKODATE CALENDAR

Tourist Call Center

If you need help for getting tourist information on Hakodate, feel free to contact us either before you come visit Hakodate or even after you are already here in Hakodate!

HAKODATE TOURIST CALL CENTER

HAKODATE FREE Wi-Fi Guide map

แผนที่จุดบริการไวไฟฟรีในฮาโกดาเตะและวิธีการใช้เข้าใช้งาน

HAKODATE FREE Wi-Fi Guide map

Hakodate Convenience Guidebook

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการเดินทางและบริการนักท่องเที่ยวต่างๆ ในฮาโกดาเตะ สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับ "คู่มือเที่ยวฮาโกดาเตะ" ซึ่งเป็นคู่มือที่สะดวกและให้ข้อมูลครบถ้วน

Hakodate Convenience Guidebook

SOUTH HOKKAIDO DRIVING GUIDE

HAKODATE DRIVE MAP

Snow activities in Hakodate city/suburb area

There are lots of exciting wintery activities to in Hakodate.

Hakodate Convenience Guidebook

Let's Travel by SHINKANSEN! Journey to Tohoku, Hakodate and Hokkaido

รายละเอียดสถานที่น่าสนใจในฮาโกดาเตะและภูมิภาคโทโฮคุเมื่อโดยทางด้วยรถไฟชินคันเซนและข้อมูลเส้นทางรถไฟของ JR Group

Let’s Travel by SHINKANSEN! Journey to Tohoku, Hakodate and Hokkaido

Future Center Hakodate
Kids Plaza Hakodate

Future Center Hakodate Kids Plaza Hakodate
ข้อมูลที่มีประโยชน์
บนสุดของหน้า