ค้นหา

กรณีฉุกเฉิน

ติดต่อตำรวจ กด 110

เหตุชิงทรัพย์ อุบัติเหตุ เหตุทะเลาะวิวาท ฯลฯ

โทรศัพท์ 110

กด 119

รถพยาบาล หน่วยกู้ภัย หรืออัคคีภัย

เป็นบริการแปลภาษาแบบพูดพร้อมด้วยวิธีการสื่อสาร 3 ฝ่ายผ่านล่ามแปลภาษาเมื่อมีการแจ้งเหตุไปที่หมายเลข 119

โทรศัพท์ 119
วิธีการแปลภาษา เป็นระบบที่สามารถทราบข้อมูลของการแจ้งเหตุได้ละเอียดมากขึ้นโดยการแปลภาษาแบบพูดพร้อมด้วยวิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ควบคุมการสื่อสารซึ่งรับแจ้งเหตุที่หมายเลข 119 (หรือเจ้าหน้าที่กู้ภัย-พนักงานดับเพลิงในสถานที่เกิดเหตุ), ผู้แจ้งเหตุ, ล่ามแปลภาษาที่ศูนย์บริการข้อมูลนานาชาติ
ภาษาที่ให้บริการ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (5 ภาษา)
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส และภาษาสเปน

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9:00-17:00น. (7 ภาษา)
ภาษาตากาล็อก ภาษาฮินดี ภาษาเนปาล ภาษารัสเซีย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย
ลิงค์ Introduction of multi-language translation service in dialing 119

ศูนย์ฉุกเฉินกลางคืนฮาโกดาเตะ

สถานพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บแบบฉุกเฉิน

เปิด 19:30 น. ถึง 24:00 น. 365 วันต่อปี
ที่อยู่ 23-1 Goryokaku, Hakodate (ชั้น 2F ศูนย์สาธารณสุขทั่วไปเมืองฮาโกดาเตะ)
โทรศัพท์ 0138-30-1199

ระบบข้อมูลการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในฮอกไกโด - ภัยพิบัติในบริเวณกว้าง

ข้อมูล กรณีที่เกิดความเจ็บป่วยกะทันหันและได้รับบาดเจ็บโดยไม่คาดคิด บนเว็บไซต์สามารถเลือกภาษา - หมวดการรักษา - พื้นที่ และค้นหาโรงพยาบาลและคลินิก
ลิงค์ ระบบข้อมูลการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในฮอกไกโด - ภัยพิบัติในบริเวณกว้าง

แผนกช่วยเหลือ (กรณีเจ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บ)

ส่งล่ามไปยังโรงพยาบาลหรือโรงแรม (ชำระค่าบริการ)

ภาษาที่ให้บริการ: อังกฤษ, จีน, ไต้หวัน, ไทย, เกาหลี, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, ตากาล็อก, พม่า

เปิด 24 ชั่วโมง 365 วัน
โทรศัพท์ 090-2694-7985
ค่าธรรมเนียม ชั่วโมงแรก 6,000 เยน และชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 3,000 เยน (ชำระค่าบริการเดินทางต่างหาก)

ทวิตเตอร์เกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติของเมืองฮาโกดาเตะ

บัญชีอย่างเป็นทางการของเมืองฮาโกดาเตะ นอกจากการสื่อสารข้อมูลฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ ในยามปกติจะสื่อสารข้อมูลของกิจกรรม เช่น การฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ

ลิงค์ 函館市防災ツイッター

การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเกิดภัยพิบัติ

แนะนำเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแผ่นพับที่จะเป็นประโยชน์เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ลิงค์ Support to foreign tourists at the time of disaster

สถานีตำรวจ ฮาโกดาเตะ กลาง

เพื่อแจ้งทรัพย์สินสูญหาย เหตุชิงทรัพย์ อุบัติเหตุ เหตุทะเลาะวิวาท ฯลฯ

ที่อยู่ 15-5 Goryokaku-cho, Hakodate
โทรศัพท์ 0138-54-0110

สถานีตำรวจฮาโกดาเตะนิชิ

เพื่อแจ้งทรัพย์สินสูญหาย เหตุชิงทรัพย์ อุบัติเหตุ เหตุทะเลาะวิวาท ฯลฯ

ที่อยู่ 11-27 Kaigan-cho, Hakodate
โทรศัพท์ 0138-42-0110

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนของสมาพันธ์รถยนต์ญี่ปุ่น (JAF)

รถยนต์และจักรยานยนต์ขัดข้องหรือเกิดปัญหา

ที่อยู่ 589-21 Nishikikyo-cho, Hakodate
โทรศัพท์ 0570-00-8139 หรือ #8139 (เบอร์โทรแบบย่อ)

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ

ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติอาจไม่สามารถให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหาย ฯลฯ

โทรศัพท์ 0138-23-5440
ภาษาที่ให้บริการ ภาษาอังกฤษ
เวลาที่ให้บริการ 9:00 - 19:00
วันหยุด 31 ธันวาคม - 1 มกราคม

การโทรศัพท์จากต่างประเทศมาที่ฮาโกดาเตะ

  1. กดรหัสโทรออกต่างประเทศและกดรหัสประเทศญี่ปุ่น(81) ดูที่นี่
  2. ตัด0ตัวแรกออกและกดหมายเลขที่เหลือทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากจะโทรไปที่หมายเลข0138-00-0000จากประเทศสหรัฐอเมริกาให้กด011-81-138-00-0000