ข้อมูลที่มีประโยชน์

เคล็ดลับต่าง ๆ ที่ต้องทราบเมื่อนึกถึงทริปฮาโกดาเตะได้รับการแจกแจงไว้แล้ว มันจะช่วยเหลือท่านได้มากหากนำติดตัวไปกับทริป

 • Access
 • Transportation
 • Mt. Hakodate
 • Information Center
 • Tour guide
 • Brochure
 • Accomodation
 • Tax-Free Shopping
 • Wi-Fi
 • Luggage
 • Exchange and more
 • Emergency
บนสุดของหน้า