ปฏิทินการทำการช่วงวันหยุดปีใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวหลัก

ปฏิทินการทำการช่วงวันหยุดปีใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวหลัก
เราได้รวบรวมกำหนดการเปิดทำการช่วงวันหยุดปีใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวหลักในฮาโกดาเตะ ผู้ที่มาเที่ยวฮาโกดาเตะในช่วงเวลาดังกล่าวขอเชิญมาใช้บริการ
==>PDF

2019.10.16

บนสุดของหน้า