ประวัติCourse2

icon

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ฮาโกดาเตะนับแต่โบราณจนถึงยุคสมัยใหม่

หากท่านสนใจประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น เช่นยุคโจมง, ชาวไอนุหรือสงครามฮาโกดาเตะ คอร์สนี้คุณจะต้องไม่พลาด แม้จะเป็นพื้นที่รอบนอกของฮาโกดาเตะ เราขอเสนอให้ท่านเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมโจมงฮาโกดาเตะเพื่อชมสมบัติแห่งชาติที่มีเฉพาะในฮอกไกโดเท่านั้น

am 06:30AM

ซื้อปิ่นโตอาหารกลางวันที่สถานีรถไฟฮาโกดาเตะ

pic01-01

นั่งรถโดยสารไปยัง Shikabe Shutchojo จากสถานฮาโกดาเตะโดยลงที่ Kakinoshima Iseki-shita (80 นาที)

เดินเท้า 10 นาที

am 09:00AM

ชมสมบัติแห่งชาติ ตุ๊กตาดินเผาโจมง

pic01-01

am 10:00AM

ลองปั้นเครื่องดินเผาแบบโบราณ

pic01-01

นั่งแท็กซี่ 6 นาที

นั่งรถโดยสารไปยังสถานีฮาโกดาเตะจาก Minamikayabe Shisho-mae โดยลงที่ Goryokaku (70 นาที)

เดินเท้า 15 นาที

เดินเท้า 1 นาที

pm 01:30PM

ชมทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สุดวิเศษของโกเรียวคาคุจากหอชมวิว

pic01-01

pm 02:00PM

ชมสำนักงานศาลแขวงฮาโกดาเตะที่ได้ทำการบูรณะ

pic01-01

เดินเท้า 15 นาที

โดยสารรถราง 25 นาที (จาก Goryokaku Koen-mae ไปยัง Suehirocho)

เดินเท้า 1 นาที

pm 03:00PM

เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไอนุ

pic01-01

เดินเท้า 5 นาที

pm 04:00PM

เยี่ยมชมเคหะสถานอายุกว่า 100 ปีของพ่อค้าเศรษฐี

pic01-01

เดินเท้า 10 นาที

pm 05:00
PM

รับประทานอาหารที่ภัตตาคารในอาคารโบราณ

pic01-01
คอร์สแนะนำเที่ยวฮาโกดาเตะในหนึ่งวัน
บนสุดของหน้า