ค้นหา

ตำแหน่งที่ตั้ง / ประชากร

ตำแหน่งที่ตั้ง / ประชากร

ฮาโกดาเตะตั้งอยู่ที่ละติจูด 41 องศา 46 ลิปดาเหนือในตอนใต้ของฮอกไกโดซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ทางเหนือของญี่ปุ่น โรม ชิคาโก นิวยอร์ก และเสิ่นหยางก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนละติจูดเดียวกัน

ฮาโกดาเตะในประเทศญึ่ปุ่น

ฮาโกดาเตะนั้นตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะทางห่างจากโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นราว ๆ 700 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที จากท่าอากาศยานฮาเนดะในโตเกียวไปยังท่าอากาศยานฮาโกดาเตะ หากเดินทางโดยรถไฟชินคันเซนจะใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงจากสถานีรถไฟโตเกียวไปยังสถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ ที่อยู่ใกล้เคียง

บทความที่เกี่ยวข้อง
การเดินทางมายังฮาโกดาเตะ

ฮาโกดาเตะในฮอกไกโด

"ฮอกไกโดเป็นเกาะทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนด้วยธรรมชาติอันงดงามบนแผ่นดินใหญ่ ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของฮอกไกโด ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอดีตในฐานะที่เป็นประตูทางเข้าจากภาคใต้ แผนที่ด้านล่างนี้แสดงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในฮอกไกโด คุณสามารถเดินทางไปยังซัปโปโร ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ได้ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 20 นาทีด้วยรถไฟ หรือ 40 นาทีด้วยเครื่องบิน"

บทความที่เกี่ยวข้อง
การเดินทางมายังฮาโกดาเตะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
About Hokkaido(Good Day HOKKAIDO)

ลักษณะภูมิประเทศฮาโกดาเตะ

ฮาโกดาเตะนั้นถูกโอบรอบด้วยทะเลจากทั้งสามทิศคือทิศเหนือ, ทิศตะวันออกและทิศใต้ ท่านจึงสามารถเพลิดเพลินกับอาหารทะเลตามฤดูกาลได้ ภูเขาฮาโกดาเตะที่ยื่นออกไปสู่ทะเลในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นั้นเป็นเกาะที่เกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อหนึ่งล้านปีที่แล้ว ปัจจุบันแหลมที่ยื่นออกมานั้นได้เชื่อมกับดอนทราย ซึ่งเขตชุมชนของเมืองนั้นตั้งอยู่บนดอนทรายดังกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับฮาโกดาเตะ - ประวัติ

ย่านชานเมืองของฮาโกดาเตะ

เมืองต่างๆ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างเอซาชิ และมัทสึมาเอะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฮอกไกโด ซึ่งเป็นที่ตั้งของฮาโกดาเตะ ตลอดช่องแคบทสึการุ เป็นที่ตั้งของจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านเทศกาลประเพณีที่ชื่อว่าเนบูตะ เมื่อมาเยือนฮาโกดาเตะ คุณไม่อยากลองเที่ยวให้ไกลขึ้นอีกนิด เยี่ยมชมเมืองใกล้เคียง และสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นให้มากขึ้นหรอกหรือ

ประชากรของฮาโกดาเตะ

ฮาโกดาเตะมีประชากรประมาณ 242,000 คน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของฮอกไกโด รองจากซัปโปโร ซึ่งมีประชากร 1.97 ล้านคน และอาซาฮิคาวะที่มีจำนวน 322,000 คน *อัพเดตครั้งล่าสุด: มิถุนายน 2023

เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด จนกระทั่งถึงปี 1935 ซึ่งเป็นเวลา 80 ปีหลังการเปิดเป็นเมืองท่าการค้า