ค้นหา

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีในฮาโกดาเตะอยู่ที่ประมาณ 10 °C และอยู่ที่ -2 ถึง -3 °C ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ หิมะแรกจะตกราวเดือนพฤศจิกายน และอาจตกไปจนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมต่ำกว่า 25˚C และมีความชื้นต่ำ อากาศเย็นสบายแม้ในช่วงฤดูร้อน

บทความที่เกี่ยวข้อง
เพลิดเพลินตลอด 4 ฤดู