ภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีในฮาโกดาเตะอยู่ที่ประมาณ 10 °C และอยู่ที่ -2 ถึง -3 °C ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ หิมะแรกจะตกราวเดือนพฤศจิกายน และอาจตกไปจนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมต่ำกว่า 25˚C และมีความชื้นต่ำ อากาศเย็นสบายแม้ในช่วงฤดูร้อน

เกี่ยวกับฮาโกดาเตะ
บนสุดของหน้า