Keyword Search

Pemandu Pelancong Budaya Jomon

Memperkenalkan pemandu pelancong yang boleh memberi penerangan tentang budaya Jomon dan memandu anda ke muzium-muzium dan tapak arkeologi Jomon di Hakodate. Anda boleh menghubungi pemandu pelancong yang anda mahu dan memohon khidmat mereka secara langsung.

Shin Donghwan (申 東煥)

Shin Donghwan (申 東煥)

홋카이도대학 수산과학박사 취득
종합여행업무취급관리자로서 여행사 경영
역사를 좋아하며 조몬유적(가키노시마, 오후네)팜플렛 한국어판 담당

Contact
Bahasa disediakan
한국어
Details
Contact
  • hp@hakodateic.com
  • 090-3778-5708
Tahun lahir 1972
Kelayakan / lesen dan
tahap jurubahasa
일본어능력시험1급
Pengalaman tugas /
pengalaman jurubahasa
동경에서 1년간 일본어학습
하코다테시청, 홋카이도대학, 국제로타리클럽2510지구 등 통역 다수
다수의 한일학술협정, 협력협정 번역,/통역 담당
하코다테문학관/박물관, 공회당 등의 공공시설, 소마테, 로프웨이 등 민간시설의 팜플렛 번역 다수
Syarat-syarat lain 월요일-금요일 8-16시
Chon Sugi (전숙이・全淑伊)

Chon Sugi (전숙이・全淑伊)

Contact
Bahasa disediakan
한국어
Details
Contact
  • chonsugi@gray.plala.or.jp
  • 0138-51-3631
  • 090-5958-5753
Kelayakan / lesen dan
tahap jurubahasa
・홋카이도지역한정통역안내사(Ko-2호 )2009년
・일본후생노동성「육성커리큘럼」에 준한
의료통역양성코스수려시험함격(한국어)2018년
・도쿄한자검정시험초단(도쿄한자검정협회)1995년
・하코다테검정초급합격2007년
Pengalaman tugas /
pengalaman jurubahasa
・국립민속박물관”조선왕조미”전준비2002년
・하코다테~인천대한항공취항준비,하코다테시찰시
2002~2011년
・한국TV 3국,여행잡지사취재2013~2016년
・한국농어촌공사하코다테시찰2017년
・법정통역변호사통역40회2018년
・홋카이도관광비지니스퍼럼2011년
Bidang khusus /
pengenalan diri
・역사,문화
・한국어↔일본어통여,번역가능
・도신문화센터한글강사2001~현재
・시립하코다테고등학교한국어강사2009~현재
・한국전통자수전3년해설
Syarat-syarat lain ・화,목요일오전과 수요일오후5시이후 이외가능
단 모든요일 의논필요

Untuk memanggil dari luar negara ke Hakodate

  1. Dail kod capaian dailan antarabangsa dan kod negara Jepun (81). Lihat di sini
  2. Lepaskan kekunci 0 pertama dan dail segala-galanya. Sebagai contoh, untuk memanggil nombor Jepun 0138-00-0000 dari AS, dail 011-81-138-00-0000.