ศาลเจ้า, วัด, โบสถ์

ที่ฮาโกดาเตะนั้น แหล่งอำนวยความสะดวกเฉพาะบางศาสนา/นิกาย นั้นมีให้บริการในวงจำกัด

จุดชมวิว
บนสุดของหน้า