กิจกรรม

และหากคุณอยากไปสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นและฮาโกดาเตะอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ก็มีกิจกรรมให้คุณเลือกทำมากมาย

จุดชมวิว
บนสุดของหน้า