เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารส่วนใหญ่ในเมืองฮาโกดาเตะ ได้ดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตามแนวทางที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดในแต่ละประเภทธุรกิจ

ในที่นี้ ขอแนะนำมาตรการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักและโรงแรมที่พักต่างๆ ในฮาโกดาเตะได้ดำเนินการ

==>ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

รถกระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ

 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้แขกอยู่ใกล้ชิดแออัดในบริเวณเดียวกัน
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
 • การจำกัดจำนวนผู้โดยสารรถกระเช้าลงเหลือประมาณ 50% จากจำนวนที่รับได้สูงสุด 125 คน
 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]

 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  * มารยาทในการไอจาม–เมื่อจะไอหรือจาม ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้า ทิชชู หน้ากาก หรือแขนเสื้อปิดปากและจมูกเอาไว้

  โกดังอิฐแดงคาเนโมริ

 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์แนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทุกๆ 30 นาทีตลอดเวลาเปิดให้บริการ
 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]

 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  หอคอยโกเรียวคาคุ

 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้แขกอยู่ใกล้ชิดแออัดในบริเวณเดียวกัน
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
 • ลดจำนวนผู้โดยสารลิฟต์จาก 30 คนลงเหลือ 15 คน
 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]

 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  HAKODATE KOKUSAI HOTEL

 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้แขกอยู่ใกล้ชิดแออัดในบริเวณเดียวกัน
 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของแขก
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]

 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  HAKODATE Umi-no-Kaze

 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้แขกอยู่ใกล้ชิดแออัดในบริเวณเดียวกัน
 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของแขก
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]

 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องก่อนเข้าสถานที่
 • การใช้ถุงมือในร้านอาหาร
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  นอกจากนี้ เมืองฮาโกดาเตะได้เรียกร้องให้ประชาชนและผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


  ==>PDF