คู่มือ “มิชลิน กรีนไกด์ ญี่ปุ่น” ฉบับแก้ไขครั้งที่ 6 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้รับการตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 โดยในบริเวณฮาโกดาเตะ “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” และ “โกดังอิฐแดงคาเนโมริ” ได้รับการเพิ่มเข้าไปใหม่ในคู่มือ ขอเชิญนำข้อมูลไปศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป

สถานที่สำคัญที่ได้รับการแนะนำในบริเวณฮาโกดาเตะ

[3 ดาวมิชลิน]

วิวมุมกว้างจากภูเขาฮาโกดาเตะ

[2 ดาวมิชลิน]

โกเรียวคาคุ (ป้อมโกเรียวคาคุ), ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ, ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ

[1 ดาวมิชลิน]

เดินเล่นบริเวณท่าเรือฮาโกดาเตะ, สุสานชาวต่างชาติ, วัดโคริวจิ, โมโตอิ-ซากะ, ฮาจิมัง-ซากะ, การตกแต่งภายในโบสถ์โรมันคาทอลิกโมโตะมาจิ, วัดฮิงะชิฮงกันจิ ในฮาโกดาเตะ, สวนสาธารณะมิฮาราชิ, โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ฯลฯ