บริการ Wi-Fi

wi-fiアイコン

Wi-Fiฟรีฮาโกดาเตะ (HAKODATE FREE Wi-Fi)

Wi-Fiฟรีฮาโกดาเตะนั้นมีให้บริการตามจุดต่าง ๆ ตามเครื่องหมายหมุดสีฟ้าในแผนที่ Google บริการนี้มีพร้อมให้ใช้ในรถรางด้วย

ฮาโกดาเตะกำลังทำการขยายพื้นที่บริการWi-Fiเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โปรดใช้งานอย่างเต็มที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือขณะที่ช็อปปิ้งอยู่ในเมือง บริการWi-Fiสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ตามที่ระบุไว้โดยเครื่องหมายพื้นที่Wi-Fiไว้ดังที่ปรากฏด้านล่าง

HAKODATE FREE Wi-Fi Available Here

จุดกระจายสัญญาณอื่น ๆ

นอกเหนือจากWi-Fiฟรีฮาโกดาเตะ แหล่งท่องเที่ยงบางแห่ง, ที่พักอาศัยและภัตตาคารต่าง ๆ เช่น Lucky Pierrot นั้นมีบริการWi-Fiที่สามารถใช้ได้ฟรี (ตามจุดต่าง ๆ ที่มีเครื่องหมายหมุดสีแดงในแผนที่ Google) การใช้บริการอาจต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยที่อยู่อีเมล กรุณาสอบถามรายละเอียดสำหรับการใช้บริการในแต่ละสถานที่ ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2015

ข้อมูลที่มีประโยชน์
บนสุดของหน้า