การเดินทางมายังฮาโกดาเตะ

icon-mt

 • บินตรงจากต่างประเทศ
 • เที่ยวบินขาเข้าจากหัวเมืองใหญ่ในญี่ปุ่น

มีเที่ยวบินตรงระหว่างฮาโกดาเตะ - ไต้หวัน -> ตารางเวลา

จาก ไทเป, ไต้หวัน *บริการนี้ยกเลิกชั่วคราว

 • สนามบินเถาหยวน <==> สนามบินฮาโกดาเตะ
 • ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที -

※อัพเดตครั้งล่าสุด: มิถุนายน 2021

มีวิธีการเดินทางแบบต่างๆ ให้เลือกมากมายในการมาเยือนฮาโกดาเตะ รถไฟด่วนพิเศษของญี่ปุ่น รถไฟหัวกระสุน ชินคันเซ็น ให้บริการถึงฮอกไกโดในวันที่ 26 มีนาคม 2016 คุณสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายจากโตเกียวไปยังฮาโกดาเตะโดยรถไฟชินคันเซ็น

จาก โตเกียว

เครื่องบิน

ท่าอากาศยานฮาเนดะ <==> สนามบินฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ชินคันเซ็น (Hayabusa), ฮาโกดาเตะ ไลเนอ

สถานีรถไฟโตเกียว <==> สถานีรถไฟชินฮาโกะดาเตะโฮกุโตะ <==> สถานีรถไฟฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที -

รถด่วนระหว่างเมือง, เรือเฟอร์รี่

สถานีรถบัสชินจุกุ <==> ท่าเรือข้ามฟากอาโอโมริ <==> ท่าเรือข้ามฟากฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 15 ชั่วโมง 15 นาที

สถานีอุเอโนะ <==> ท่าเรือเฟอร์รี่อาโอโมริ <==> ท่าเรือเฟอร์รี่ฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 17 ชั่วโมง 10 นาที

สถานีโตเกียว <==> ท่าเรือเฟอร์รี่อาโอโมริ <==> ท่าเรือเฟอร์รี่ฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 16 ชั่วโมง 10 นาที

จาก นาโกย่า

เครื่องบิน

สนามบินนานาชาติชูบุ <==> สนามบินฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ชินคันเซ็น (Nozomi/Hikari)

สถานีนาโกย่า <==> สถานีโตเกียว ↑ดูจากโตเกียว

 • ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

จาก โอซาก้า

เครื่องบิน

สนามบินนานาชาติโอซาก้า <==> สนามบินฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

ชินคันเซ็น (Nozomi/Hikari)

สถานีชินโอซาก้า <==> สถานีโตเกียว ↑ดูจากโตเกียว

 • ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

จาก ซัปโปโร

เครื่องบิน

สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่ <==> สนามบินฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 40 นาที

สนามบินโอกาดามะ <==> สนามบินฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 40 นาที

รถไฟ JR ด่วนพิเศษ (ซุปเปอร์โฮกุโตะ/โฮกุโตะ)

สถานีซัปโปโร <==> สถานีฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที

รถด่วนระหว่างเมือง

สถานีซัปโปโร <==> สถานีฮาโกดาเตะ

 • ประมาณ 5 ชั่วโมง -

รถยนต์

ซัปโปโร <==> ฮาโกดาเตะ

 • 304 กม. ประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที

※อัพเดตครั้งล่าสุด: มิถุนายน 2021

 • บินตรงจากต่างประเทศ
 • เที่ยวบินขาเข้าจากหัวเมืองใหญ่ในญี่ปุ่น
ข้อมูลที่มีประโยชน์
บนสุดของหน้า