ภัตตาคารอาหารตะวันตก

ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกเนื่องจากเป็นเมืองท่าของญี่ปุ่นที่เปิดในยุคแรก ๆ ภัตตาคารตะวันตกนั้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสดใหม่ทั้งอาหารทะเล, ผักต่าง ๆ, เนื้อจากสัตว์ท้องถิ่น ฯลฯ ที่แม้ชาวฮาโกดาเตะเองต่างก็หลงไหล ภัตตาคารต่าง ๆ ที่บริการอาหารตะวันตกนั้นต่างก็เป็นร้านที่ปรับปรุงจากอาคารโบราณ

อาหารและเครื่องดื่ม
บนสุดของหน้า