ผลกระทบของแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน

ผลกระทบของแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน
วันที่ 6 กันยายน 2018 เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่กลางเกาะฮอกไกโด

แต่ที่ฮาโกดาเตะ ถนนหนทางและอาคารไม่ได้รับความเสียหาย หลังแผ่นดินไหว ปัญหาด้านคมนาคมและไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติแล้ว

ขณะนี้ไม่มีอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวแต่อย่างใด
==>บทความรายละเอียด

(ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของวันที่ 14 กันยายน 2018)

2018.10.26

บนสุดของหน้า