ปิดถนนไม่ให้รถยนต์สัญจรช่วงฤดูหนาวในฮาโกดาเตะ

ปิดถนนไม่ให้รถยนต์สัญจรช่วงฤดูหนาวในฮาโกดาเตะ
ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของฮาโกดาเตะ พื้นผิวถนนอาจมีน้ำแข็งเกาะเนื่องจากหิมะตก จึงมีบางเส้นทางที่รถยนต์ไม่สามารถสัญจรช่วงฤดูหนาว (คนเดินเท้าสามารถผ่านได้)

เส้นทางเดินเขาฮาโกดาเตะ
8 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:00 – 11 เมษายน 2022 เวลา 11:00 (กำหนดการ)

บริเวณแหลมทาชิมาชิ
8 พฤศจิกายน 2021 เวลา 16:00 – 25 มีนาคม 2022 เวลา 10:00

เนินชาชะโนโบริ เนินฮิโยริซากะ (บางส่วน)
ยังไม่กำหนดระยะเวลา

เนินไดซันซากะ (บางส่วน)
ยังไม่กำหนดระยะเวลา

ติดต่อ: ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ
0138-23-5440 (ให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษ)

==>Northern Road Guide, for your safety and comfort

2022.3.22

บนสุดของหน้า