"พื้นที่สำหรับสวดมนต์" ซึ่งสามารถใช้บริการที่ฮาโกดาเตะ

"พื้นที่สำหรับสวดมนต์" ซึ่งสามารถใช้บริการที่ฮาโกดาเตะ
เราได้จัดเตรียมพื้นที่ซึ่งสามารถใช้สวดมนต์เนื่องจากมีผู้คนโดยเฉพาะจากประเทศมุสลิมเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจที่ฮาโกดาเตะ

ที่สนามบินฮาโกดาเตะบริเวณชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศจะมีห้องสวดมนต์อยู่ในเขตควบคุมการเข้าออกซึ่งสามารถใช้บริการหลังผ่านขั้นตอนการตรวจผู้โดยสารขาออก บนเพดานจะติดเครื่องหมายแสดงทิศตะวันออกตะวันตกใต้และเหนือตรงบริเวณที่กั้นแยกไว้ ทุกคนสามารถใช้บริการเมื่อจะทำกิจกรรมด้านจิตใจ เช่น การสวดมนต์
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0138-57-8881 (เคาน์เตอร์บริการข้อมูลสนามบินฮาโกดาเตะ)

ที่ Bay Area Satellite ของมหาวิทยาลัยฮาโกดาเตะ (เลขที่ 22-17 ซุเอะฮิโระโจ) ได้จัดตั้งสถานที่สำหรับสวดมนต์อยู่ โดยจะมีพรมรองนั่งสวดมนต์วางไว้ตรงบริเวณที่กั้นแยกชายหญิงและบนผนังจะแสดงทิศของนครเมกกะ อีกทั้งยังจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระล้างมือและเท้าก่อนสวดมนต์ เปิดบริการตั้งแต่ 10:00 – 17:00น. วันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ไม่เสียค่าบริการ
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0138-21-4110 (Bay Area Satelliteมหาวิทยาลัยฮาโกดาเตะ)

2018.10.24

บนสุดของหน้า