รถบัสของลานสกีนิเซโกะ วิ่งตรงจากฮาโกดาเตะ

รถบัสของลานสกีนิเซโกะ วิ่งตรงจากฮาโกดาเตะ
รถบัสของลานสกีที่วิ่งรับส่งระหว่างฮาโกดาเตะ (สถานีฮาโกดาเตะ สนามบินฮาโกดาเตะ สถานีชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ) กับนิเซโกะ (ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวฮิราฟุ) วิ่งให้บริการในช่วงฤดูหนาว
บนสุดของหน้า